Ogar polski – Zagłada czy szansa na odrodzenie?

Ogar polski – Zagłada czy szansa na odrodzenie?

Historia ogara polskiego

Ogar polski to psie rasy staropolskiej, która powstała w 17 wieku na terenach Rzeczpospolitej. Pies ten charakteryzuje się pięknym wyglądem, wysoką wytrzymałością i niezwykłą energią. Wyglądem przypomina dużego lisa, z którym często mylony jest ogar polski. Jego rasa została w czasach PRL wyparta przez inne, bardziej modne psy. Wówczas też zagrożony był wyginięciem ogar polski.

Niewystarczające wsparcie na rzecz ogara polskiego

Od czasów PRL do dzisiaj występowały kolejne próby ratowania tej rasy psów. Jednakże nie były one skuteczne, gdyż niewiele osób interesowało się tą rasą. Wsparcie finansowe ze strony państwa na rzecz hodowli ogara polskiego było niewystarczające i w konsekwencji wygasły kolejne hodowle. Przez lata ogar polski został zapomniany i zagrożony wyginięciem.

Klub miłośników ogara polskiego

Szansą na odrodzenie tej rasy psów jest powstanie Klubu Miłośników Ogara Polskiego. Celem Klubu jest propagowanie i ochrona tej staropolskiej rasy. Klub organizuje akcje promocyjne i zachęca hodowców do odtworzenia tej pięknej rasy psów. Klub zachęca też do hodowli ogara polskiego osoby z zagranicy, które chcą posiadać tego pięknego psa.

Cechy hodowli ogara polskiego

Hodowla ogara polskiego wymaga szczególnego nadzoru, gdyż pies tej rasy ma bardzo specyficzne cechy. Hodowcy muszą przestrzegać wytycznych ustalonych przez Klub Miłośników Ogara Polskiego i dbać o dobrostan psów. Hodowla tej rasy powinna być prowadzona z dbałością o zdrowie ogara polskiego oraz zgodnie z wymogami wytyczonymi przez Klub.

Wystawy psów w celu promocji ogara polskiego

Klub Miłośników Ogara Polskiego organizuje szereg działań promocyjnych, z których jednym z najważniejszych jest organizacja wystaw psów. Są one okazją do prezentacji tej pięknej rasy psów i zachęcenia do jej hodowli. Wystawy te są okazją również do wymiany doświadczeń między hodowcami i hodowlami ogara polskiego.

Korzyści z hodowli ogara polskiego

Hodowanie ogara polskiego przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim jest to szansa na ocalenie tej pięknej rasy psów. Poza tym hodowcy tego psa mają szansę zarobić na sprzedaży szczeniąt. Dodatkowo, hodowca ma możliwość cieszenia się pięknym psiakiem, który jest oddanym i wiernym towarzyszem.

Konieczność świadectwa pochodzenia szczeniaka

Kupując szczeniaka ogara polskiego powinno się wybierać wyłącznie hodowle, które posiadają odpowiednie certyfikaty. Każdy szczeniak powinien mieć świadectwo pochodzenia, które jest certyfikatem jakości potwierdzającym zgodność z przepisami dotyczącymi hodowli ogara polskiego.

Ochrona ogara polskiego na arenie międzynarodowej

Choć hodowla ogara polskiego ma obecnie się dobrze, nie oznacza to, że ta piękna rasa jest już całkowicie bezpieczna. Konieczne jest dalsze podtrzymywanie promocji tego psa i wsparcie hodowli. Uczestnictwo w wystawach międzynarodowych jest sposobem na pokazanie na światowym poziomie piękna ogara polskiego.

Szczepienia i odrobaczanie ogara polskiego

Pielęgnacja ogara polskiego jest bardzo ważna, dlatego też powinien być on regularnie szczepiony i odrobaczany. Szczepienia te są potrzebne, aby zapobiec chorobom, a odrobaczanie zapobiega infekcjom pasożytami. W związku z tym, że ogar polski to rasa, która jest bardzo wrażliwa, konieczne jest stałe dbanie o zdrowie psa.

Ogar polski – zagłada czy szansa na odrodzenie?

Ogar polski jest rasą, która miała być kiedyś wyparta, ale dzięki wysiłkom Klubu Miłośników Ogara Polskiego rasa ta może cieszyć się odradzającą popularnością. Dzięki staraniom hodowców, pies ten może być ponownie doceniony i cieszyć się zainteresowaniem. Odpowiednia pielęgnacja i promocja tej rasy psów jest kluczem do jej odrodzenia i pozwoli na jej utrzymanie. Ogar polski może być szansą na odrodzenie, ale potrzebna jest wspólna praca wszystkich jego miłośników.